Projecten

Stichting T&R Sint Anthonis

Posted in Projecten

Stichting T&R Sint Anthonis

De gemeente had als wens geuit één collectief / platform te willen opzetten, waarin zowel Sint Anthonis-ambassadeurs, ondernemers en afgevaardigde namens andere belanghebbende organisaties van de gemeente zitting nemen. Een aanjager is nodig om het toeristisch-recreatieve werkveld (opnieuw) te organiseren en dit te bekrachtigen met de oprichting van een nieuw cultureel-toeristisch-recreatief platform: een club van actieve ambassadeurs van/voor de gemeente Sint Anthonis! Inmiddels is het platform geformeerd en coördineert Sandra het uitvoeringsprogramma en een aantal actieve...

Read More

Vereniging PlatteLand van Cuijk

Posted in Projecten

Vereniging PlatteLand van Cuijk

ReusenProjectN is communicatie coördinator en adviseur van de Vereniging het Verrassende PlatteLand van Cuijk en verzorgt het communicatieactiviteitenplan met onder andere de jaarlijkse activiteiten Ons Plattelands Rondje, de brochure, de beursdeelname en begeleidt de inhoud en inzet van communicatiemiddelen, zoals websites, app, nieuwsbrieven, communicatie community, sales promotions, persbenadering, plattelandsprijs, social media, etc. In 2014 coordineerde ReusenProjectN  het 15-jarig bestaan van de vereniging. Hiertoe is een speciaal logo ontwikkeld (externe communicatie) en een speciaal...

Read More

Groetersnetwerk Land van Cuijk

Posted in Projecten

Groetersnetwerk Land van Cuijk

ReusenProjectN heeft, in navolging van het succesvolle Greeternetwork ‘The Big Apple Greeter’ in New York, het concept van het Groetersnetwerk in het Land van Cuijk ontwikkeld en geïntroduceerd. Dit concept gaat uit van de inzet van inwoners (‘Groeters’) in het gastvrij onthalen en enthousiasmeren van bezoekers (in kleine groepen) in de regio (d.m.v. vertellen van verhalen en het laten zien van de bijzonder plekken). Op deze wijze worden de toeristische mogelijkheden in het gebied tot leven gebracht, waardoor bezoekers een bijzondere ervaring beleven in het gebied.  ...

Read More

Stichting Ontdek Mill

Posted in Projecten

Stichting Ontdek Mill

Het project is een uitvoering van de nota Toerisme en Recreatie: ´Mill, Landelijk en Gastvrij’. ReusenProjectN is ingehuurd om de in de nota beschreven ambities en projecten tot uitvoering te brengen. ReusenProjectN heeft een projectplan ontwikkeld dat uit vijf stappen bestaat. Stap 1 in het project is het oprichten van een toeristisch-recreatief platform, dat zal moeten gaan bestaan uit ± 15 leden, die de ´vriendelijke gezichten´ van de gemeente Mill en Sint Hubert zullen gaan worden. Het platform dient een toeristisch-recreatief netwerk te worden, waarin kennisuitwisseling,...

Read More

Platform CRT Cuijk

Posted in Projecten

Platform CRT Cuijk

ReusenProjectN is ingehuurd om een cultureel-recreatief-toeristisch platform op te zetten, waarin zowel ondernemers en andere ambassadeurs van de gemeente zitting nemen. In september 2014 is het platform van start gegaan en zijn +/- 15 afgevaardigden in de culturele, recreatieve en toeristische sector in de Gemeente Cuijk geënthousiasmeerd om onderdeel uit te maken van het platform. In samenwerking met de platformleden is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2015 waarin doelen, taken en een viertal projecten centraal...

Read More

SAP Meeting

Posted in Projecten

SAP Meeting

Dit B2B-event betrof een 3-daagse training en meeting van internationale SAP Managers in Amsterdam. Ik verzorgde de selectie en inkoop van de hotel- en congresfaciliteiten, het banqueting arrangement en de ontwikkeling en organisatie van het informele programma gedurende 3...

Read More