InnOverloon-Card

Posted in Projecten

InnOverloon-Card

In opdracht van gemeente Boxmeer heeft ReusenProjectN een plan van aanpak ontwikkeld voor de introductie van een Overloon-card, waarbij een concept is neergezet en een quikscan is gedaan m.b.t. het laden van de  InnOverloon Card met mogelijke arrangementen/producten (PMC’s) vanuit bestaande producten en wenselijke, nieuwe producten. Daarnaast is gekeken naar een wenselijke situatie m.b.t. vervoer/bereikbaarheid, regiocard, het versterken van de onthaalfunctie, promotie en techniek.