Stichting Ontdek Mill

Posted in Projecten

Stichting Ontdek Mill

Het project is een uitvoering van de nota Toerisme en Recreatie: ´Mill, Landelijk en Gastvrij’. ReusenProjectN is ingehuurd om de in de nota beschreven ambities en projecten tot uitvoering te brengen. ReusenProjectN heeft een projectplan ontwikkeld dat uit vijf stappen bestaat. Stap 1 in het project is het oprichten van een toeristisch-recreatief platform, dat zal moeten gaan bestaan uit ± 15 leden, die de ´vriendelijke gezichten´ van de gemeente Mill en Sint Hubert zullen gaan worden. Het platform dient een toeristisch-recreatief netwerk te worden, waarin kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen centraal staan.

Daarnaast had het platform als taak aan de slag te gaan met toeristische project- en productontwikkeling en promotie van de gemeente met als doel het toeristisch-recreatieve aanbod binnen de gemeente te versterken en vraag en aanbod (nog) beter op elkaar af te stemmen.  Het project ‘Een heerlijk plek met vriendelijke gezichten’ bestond, naast het oprichting van een platform uit een 5-tal andere deelprojecten, waaronder de ‘Mill-academy’, ‘Kunst op de Raam’ en een toeristische slogan en website.

Inmiddels is het project succesvol afgerond in 2013 en is ReusenProjectN in 2014, 2015 en 2016 wederom ingehuurd het platform te ondersteunen bij de uitvoering van het activiteitenplan, dat tevens jaarlijks door ReusenProjectN in samenwerking met de platformleden wordt ontwikkeld.

www.ontdekmill.nl