Marketing

Marketing

Een goed product verkoopt zich niet vanzelf!

ReusenProjectN is gespecialiseerd in de on/offline marketing van uw product. Uitgangspunt is de doelgroep(en) van uw product. Tegenwoordig wordt uw klant overspoeld met informatie, waardoor uw klant vaak door ‘de bomen het bos’ niet meer ziet. Wie zijn uw klanten en op welke markten bevinden zij zich? Welke voordeel krijgt uw klant, wat zoekt uw klant in het product of juist niet en welk gevoel krijgt hij hierbij?

ReusenProjectN stelt uw doelgroep centraal en hierop wordt de marketingmix zorgvuldig samengesteld. U krijgt maar één kans om de juiste informatie (wat), op de juiste wijze (hoe) aan de juiste doelgroep (wie) over te brengen. Al het overbodige kunt u achterwege laten, ‘less is more’. ReusenProjectN weet uw doelgroep zo te ‘finetunen’, dat het juiste pakket aan informatie via de juiste marketing- en communicatiemiddelen wordt overgebracht op uw doelgroep, zodat zij wordt beantwoord in haar behoefte.

ReusenProject kan voor u verzorgen: persberichten, nieuwsbrieven, (gast)blogs, vlogs,  reviews, teksten voor folders, websites en brochures, persberichten, advertorials, social mediacampages, emailmarketing, passend bij de product/markt(doelgroep)/combinatie van de opdrachtgever.

Binnen deze specialisatie kunt u ReusenProjectN benaderen voor:

Interim: U zoekt iemand die in een bepaalde periode een marketingklus kan klaren? ReusenProjectN kan als marketeer optreden, zij het solistisch of binnen een team.
Marktanalyse: U bent op zoek naar nieuwe markten of doelgroepen voor uw product? ReusenProjectN kan u inzicht verschaffen over uw marktaandeel (marktanalyse), uw huidige en potentiële doelgroepen (doelgroepanalyse) en een strategische marketingvisie opstellen om uw toekomstige targets te bereiken.
Marketing-/communicatieplan: U wilt uw evenement, activiteit of stad/regio op de kaart zetten bij bepaalde doelgroepen? ReusenProjectN ontwikkelt voor u een tactisch marketing/communicatieplan en kan de bijbehorende marketing- en communicatieacties implementeren.
Perszaken: U wilt aandacht voor uw activiteit in de media? ReusenProjectN kan voor u een perscommunicatieplan ontwikkelen en diverse persactiviteiten, -bijeenkomsten en –reizen opzetten en begeleiden.
Corporate communicatieplan: U wilt duidelijkheid verschaffen richting uw medewerkers en stakeholders over bepaalde (gevoelige) items? ReusenProjectN ontwikkelt voor u een corporate communicatieplan en begeleidt de verschillende communicatieactiviteiten.
Salesplan: U wilt uw sales verhogen? ReusenProjectN ontwikkelt voor u een salesplan en implementeert de bijbehorende salesactiviteiten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een CRM-concept, het ontwikkelen en uitvoeren van een beursconcept (B2C, B2B) en het genereren van directe en indirecte leads.