Projectcoördinatie

Projectcoördinatie

Van niets tot iets. Dat is wat ReusenProjectN bedoeld met het aanpakken van een project van kop tot staart. Een project vereist veel lobbywerk en het creëren van draagvlak. Vaak zijn er publiek-private samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Tevens kan het werken in projectteams een handige werkwijze zijn om het uiteindelijke doel te bereiken. ReusenProjectN kan dergelijke lobbywerkzaamheden verrichten, samenwerkingsverbanden ontwikkelen en heeft veel ervaring in het effectief en efficiënt aansturen van een projectteam.

Steeds meer organisaties kiezen voor projectmatige bedrijfsactiviteiten naast hun reguliere corebusiness. Gezien de tijdelijkheid van een project is het voor veel organisaties lastig om hun bestaande personeelsbestand hierop in te zetten. Het inhuren van een tijdelijke partner kan daarbij een goede oplossing zijn. ReusenProjectN heeft veel ervaring in projectcoördinatie en weet deze rol dan ook goed in te vullen.

Binnen de specialisatie ‘projectcoördinatie’, kunt u ReusenProjectN bijvoorbeeld benaderen voor:

Projectcoördinatie: U heeft een project(idee), maar niemand om het project te coördineren? ReusenProjectN kan voor u een project van kop tot staart opzetten en begeleiden. Dit kan plaatsvinden binnen uw organisatie, waarbij ReusenProjectN optreedt als verlengstuk van uw organisatie.
Samenwerkingsverbanden: U wilt een publiek-private samenwerking (PPS) aangaan ten behoeve van een project? ReusenProjectN beoordeelt welke PPS-constructie het beste past bij uw project en kan een dergelijk samenwerkingsverband/netwerkorganisatie ten behoeve van uw project aanjagen en opzetten.
Eventplanning: U wilt een bijzondere dag organiseren om contacten te leggen met interessante partijen en kennis uit te wisselen? ReusenProjectN kan workshops, netwerkdagen, themadagen, etc. organiseren en inhoud geven.