RBT-Land van Cuijk

Posted in Projecten

RBT-Land van Cuijk

ReusenProjectN heeft mede het proces begeleid om te komen tot het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, als voortvloeisel uit de vastgestelde identiteit en het toeristische concept (2013). Ze was onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het concept ‘groetersnetwerk’, de nieuwe toeristische vrijwilligersorganisatie in het Land van Cuijk. Daarnaast heeft zij een belangrijke rol gespeeld in het informeren van de vrijwilligers en het betrekken van toeristische ondernemers bij de ontwikkelingen in het Land van Cuijk. Tot slot droeg zij zorg voor de communicatie met stakeholders omtrent alle ontwikkelingen middels nieuwsbrieven, presentaties, bijeenkomsten, website en social media.

Bekijk hier een promotiefilm/trailer in het kader van Groetersnetwerk Land van Cuijk

www.heerlijkeontmoetingen.nl