Over Sandra Reusen

Over Sandra Reusen

Sandra Reusen is geboren en getogen in Breedenbroek, een klein plaatsje in de Gelderse Achterhoek. In 1990 ging Sandra naar Nijmegen om Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV) te studeren aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en behaalde in 1994 een diploma (bachelor) in de specialisatie Recreatie en Toerisme. Na deze opleiding besloot Sandra zich verder te specialiseren in het brede vrijetijdsveld en ging Vrijetijdwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, Faculteit der Sociale Wetenschappen, studeren. In 1997 behaalde ze haar diploma.

Direct na haar afstuderen is Sandra Reusen haar werkcarrière begonnen bij Onderzoeksbureau Motivaction in Amsterdam. Ze deed onder meer onderzoek bij culturele en leisure instellingen waarbij gekeken werd naar onder meer bezoekersgedrag, tevredenheid en mogelijke nieuwe productinnovaties.

Vanaf 1998 is Sandra Reusen werkzaam geweest als Projectmanager (4 jaar) en Manager Marketing & Sales (5 jaar) bij de Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch. Deze organisatie heeft als doel het bevorderen van toerisme in en naar de regio (Meierij en Noordoost-Brabant). In deze functie was Sandra verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het (toeristisch-recreatief) marketing- en salesbeleid voor het werkgebied van de Regio-VVV (de stad ‘s-Hertogenbosch en de regio’s Meierij en Noordoost-Brabant/Land van Cuijk) en stelde de jaarlijkse marketingplannen en de bijbehorende begrotingen op. Sandra gaf leiding aan twee afdelingen, te weten de marketingafdeling (5 medewerkers, excl. stagiairs) en de afdeling groepsreserveringen (2 medewerkers, excl. stagiaires en hostessteam (16 gidsen) en was lid van het MT-team, bestaande uit 3 MT-leden en 1 directeur.

Daarnaast is Sandra Reusen verantwoordelijk geweest voor het opzetten/inrichten van het (Europese) subsidiebeleid bij de Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant en heeft daardoor een bijzondere expertise van subsidiemanagement opgedaan. Bovendien heeft ze als intermediair tussen overheid en bedrijfsleven een groot netwerk verworven.

Op 1 juli 2007 is Sandra Reusen gestart met haar eigen projectbureau onder de naam ReusenProjectN. Inmiddels heeft ze als (interim) Project- en Communicatiemanagement Professional een uitgebreide portfolio met gerealiseerde projecten opgebouwd. Kijk op deze website welke projecten door Sandra zijn ontwikkeld en uitgevoerd in de afgelopen jaren.

 

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN

2016                                      

Training succesvol bloggen

2014

Cursus Succesvol Toeristisch Beleid; 4-daagse training voor beleidsadviseurs in de toeristische sector, gericht op de successievelijke stappen stappen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van gedragen beleidsontwikkeling vanuit de Interpretation methode. Door: Margaret Ann McDonald, TNR Advies. Cursus succesvol afgerond.

2011

Cursus Social Media en Marketing; 2-daagse training gericht op het succesvol hanteren en inzetten van social mediamiddelen, zoals Facebook voor bedrijven/organisaties, twitter, blog en google+,-alerts en –statistieken en het ontwikkelen van een online campagne  met inzet van, de voor een evenement/organisatie/activiteit, meest relevante online middelen. Cursus succesvol afgerond.

2007-2011  

3-maandelijkse intervisie-bijeenkomsten, waarbij kennis en ervaring werden uitgewisseld met collega’s van NHTV met als doel deskundigheid van de betrokkenen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

1994 -1997 

Master Vrijetijdwetenschappen (Universiteit van Tilburg/Faculteit der Sociale Wetenschappen). Diploma: 1997

Inclusief Nima A en B

1990-1994

Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV – Hogeschool Arnhem - Nijmegen). Afstudeervariant Recreatie en Toerisme. Diploma: 1994

 

NEVENFUNCTIES

Stichting Dagbesteding Cuijk (SDC) – Lid van Raad van Toezicht

SDC, gehuisvest in de voormalige leerlooierij in Cuijk, een voormalig industrieel pand met cultuurhistorische waarde, wil bijdragen aan ‘participatie dichterbij de burgers’ voor jongeren/mensen met een beperking. Zij biedt onder één dak op diverse werkplekken allerhande vormen van dagbesteding aan (lunchroom, bakkerij, wasserij, tuinkas met moestuin en het atelier voor creatief en kleinschalig industrieel werk).

ROC De Leijgraaf Cuijk – Gastdocent Studierichting Recreatie en Toerisme

Sandra geeft gastlessen voor 1e jaars studenten Recreatie en Toerisme om ze bekend te maken met toeristische concepting en gastvrijheidsindustrie en ze enthousiast te maken voor stageplaatsen in het bedrijfsleven.