Vereniging PlatteLand van Cuijk

Posted in Projecten

Vereniging PlatteLand van Cuijk

ReusenProjectN is communicatie coördinator en adviseur van de Vereniging het Verrassende PlatteLand van Cuijk en verzorgt het communicatieactiviteitenplan met onder andere de jaarlijkse activiteiten Ons Plattelands Rondje, de brochure, de beursdeelname en begeleidt de inhoud en inzet van communicatiemiddelen, zoals websites, app, nieuwsbrieven, communicatie community, sales promotions, persbenadering, plattelandsprijs, social media, etc. In 2014 coordineerde ReusenProjectN  het 15-jarig bestaan van de vereniging. Hiertoe is een speciaal logo ontwikkeld (externe communicatie) en een speciaal programma (ledenprogramma).

www.plattelandvancuijk.nl